10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
17 listopada 2022
Działka o pow. 0,6392 ha z domem położona w  msc. Kocerany pow. grójecki - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 17 listopada 2022r. o godz.12:00 a zakończy 24 listopada 2022r. do godz. 12:00 pierwsza licytacja działki z budynkiem mieszkalnym. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona w msc. Kocerany przy ul. Gościniec 46, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr ew. 110/1( obręb 0017 Kocerany), o powierzchni 0,6392 ha, zabudowana wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 131,55 m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 16,99 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, z garażem, oddany do użytkowania w 1993r. Budynek wykonany z podwójnego gazobetonu, ocieplony styropianem, dach kryty blachodachówką, więźba dachowa drewniana, obróbki blacharskie plastikowe. Stolarka okienna drewniana. Drzwi zewnętrzne drewniane. Taras zabudowany, wyłożony kostką betonową. Budynek mieszkalny wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową oraz alarmową. Na działce znajduje się zbiornik bezodpływowy. Na parterze znajduje się kuchnia, salon z kominkiem, dwie sypialnie, łazienka, przedsionek oraz hall z klatką schodową .Na poddaszu znajdują się dwie sypialnie, łazienka oraz schowek i wyjście na strych. Działka porośnięta drzewami i krzewami. Od strony zachodniej na działce znajdują się drzewa owocowe (nasadzenia wiśni w wieku ok. 30 lat), od wschodniej drzewa i krzewy ozdobne. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu księga wieczysta nr RA1G/00048844/0.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24 listopada 2022r. o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 646 739,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
485 054,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 673,90zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 14.11.2022r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienie do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.
Adres licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/8433/dzialka-o-pow-0-6392-ha-z-domem-wiecej-na-
wwwkomornik-grojecpl-msc-kocerany-pow-grojecki

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie syg. GKM 66/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order