10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
29 marca 2023
Działki położone w msc. Trzylatków Duży, gm. Błędów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 29 marca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości działek rolnych oraz dziaki rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Trzylatków Duży gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działki:


1. Działka nr 184 o powierzchni 0,92 ha, oznaczona jako sady (S-RIIIa i S-RIIIb), kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach, ok. 40 × 230 m. Działka obsadzona gruszami oraz wiśniami, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00029037/1.
Suma oszacowania wynosi 93.176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69.882,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.317,60 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 699,00 zł.


2. Działka nr 177 o powierzchni 0,52 ha, oznaczona jako sady (S-RIIIa), o wymiarach ok. 23 × 235 m. Działka w całości obsadzona jabłoniami. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00029037/1.
Suma oszacowania wynosi 49.532,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.149,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.953,20 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 372,00 zł.


3. Działka nr 178 o powierzchni 0,32 ha, oznaczona jako sady (S-RIIIa), o wymiarach ok. 14 × 230 m, działka w całości obsadzona jabłoniami. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00066030/3.
Suma oszacowania wynosi 30.481,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.860,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.048,10 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 229,00zł.


4. Działka zabudowana nr 73 o powierzchni 5,83 ha o nieregularnym kształcie. Na działce znajduje się następująca zabudowa: budynek mieszkalny I – wybudowany w 1986 r., murowany, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 130 m2; budynek mieszkalny II – wybudowany w latach 60- tych, murowany, podpiwniczony, o pow. zabudowy 72 m2 ; budynek gospodarczy (garaż)  wybudowany ok. 1978-1979 r. murowany, w części podpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 162 m2; budynek gospodarczy (stodoła) – wybudowany w 1970 r. budynek wykorzystywany jako garaż i przechowalnia owoców; budynek magazynowy (przechowalnia owoców) – wybudowany w 2012 r., o powierzchni ok. 682 m2. Na pozostałej części znajdują się nasadzenia w większości jabłoni oraz gruszek, wiśni, śliwek i czereśni w różnym wieku. Na nieruchomości tej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00024254/3.
Suma oszacowania wynosi 2.052.849,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.539.636,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 205.284,90 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 15.397,00zł.

Dojazd drogą wojewódzką nr 725. Nieruchomości znajdują się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Błędów, działka nr 73 znajduje się na obszarze „zabudowa zagrodowa/gospodarstwa sadownicze” oraz „sady”. Działki nr 177, 178, 184 znajdują się na obszarze „sady”.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 268/19).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order