10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
24 listopada 2021
Działki rolne i leśne położone w msc. Jakubów, gm. Stara Błotnica

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 24 listopada 2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rejonowego w Grójcu  mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działek rolnych i leśnych. Przedmiotem licytacji są nieruchomości rolne położone w miejscowości Jakubów, (obręb: 0006), gm. Stara Błotnica, powiat: białobrzeski, województwo: mazowieckie, działki: nr 10, nr 24, nr 63, nr 122, nr 138, nr 156, nr 177, nr 209, nr 222, nr 310, nr 388, nr 407, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00007759/5.

Działki:
1. Działka nr 63 o pow. 0,9900 ha. Kształt działki to wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 14 m x ~805 m. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – powiatowej. W drodze wodociąg. Działka nie jest uzbrojona. Jest użytkowana rolniczo. Na części działki las. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty rolne i leśne. Suma oszacowania wynosi 39.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 3.900,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 293,00zł.

 

2. Działka nr 177 o pow. 0,0800 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 13 m x ~ 50 m Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – powiatowej. W drodze wodociąg. Działka nie jest uzbrojona i nie jest uprawiana, porośnięta samosiejkami drzew pospolitych. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty rolne. Suma oszacowania wynosi 3.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.250,00zł.
Rękojmia wynosi: 300,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 23,00zł.

 

3. Działka nr 209 o pow. 0,0700 ha. Działka narożna, w kształcie trójkąta, położona przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej. Na działce znajduje się miejsce kultu religijnego – murowana kapliczka. Działka nie jest ogrodzona, nie jest uprawiana, porośnięta trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo to
zabudowa zagrodowa. Suma oszacowania wynosi 2.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.500,00zł.
Rękojmia wynosi: 200,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi:15,00zł.

 

4. Działka nr 222 o pow. 1,1900 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 40 m x 298 m. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej. Media w zasięgu: energia elektryczna, wodociąg gminny, linia telefoniczna. Teren płaski. Sąsiedztwo to grunty rolne. Po przeciwnej stronie drogi zbiorczej zabudowa zagrodowa. Działka odgrodzona drewnianymi palikami, użytkowana jako pastwisko. Suma oszacowania wynosi 43.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32.250,00zł.
Rękojmia wynosi: 4.300,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 323,00zł.

 

5. Działka nr 122 o pow. 0,4500 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 12 m x 384 m. Dojazd drogą gruntową. Teren płaski. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne. Działka jest uprawiana. Suma oszacowania wynosi
9.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.750,00zł.
Rękojmia wynosi: 900,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 68,00zł.

 

6. Działka nr 138 o pow. 0,3300 ha. Kształt działki to wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 9 m x 343 m. Dojazd drogą gruntową, teren płaski. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej i nie jest uprawiana. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne. Suma oszacowania wynosi 6.000zł ,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.500,00zł.
Rękojmia wynosi: 600,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 45,00zł.

 

7. Działka nr 156 o pow. 0,4100 ha. Kształt działki wydłużony wielokąt o wymiarach ~ 14 m x 302 m. Działka przylega do drogi powiatowej tj. dz. nr 210/1. Działka nie jest uprawiana. Na działce znajduje się
stanowisko słupowe. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne. Suma oszacowania wynosi 8.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.000,00zł.
Rękojmia wynosi: 800,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 60,00zł.

 

8. Działka nr 310 o pow. 0,9900 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 30 m x 326m. Brak dostępu do drogi publicznej lecz leży w pobliżu drogi powiatowej. Teren płaski. Sąsiedztwo to grunty rolne i leśne. Działka nie jest uprawiana. Suma oszacowania wynosi 18.000,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13.500,00zł.
Rękojmia wynosi: 1.800,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 135,00zł.

 

9. Działka nr 10 o pow. 0,1900 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 7 m x ~ 327m. Dojazd drogą polną. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej, porośnięta olszyną. Działka położona przy granicy z gminą Radzanów. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne i pola
uprawne. Suma oszacowania wynosi 2.600,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.950,00zł.
Rękojmia wynosi: 260,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 20,00zł.

 

10. Działka nr 24 o pow. 0,1800 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o długości ~ 276 m i szerokości od ~ 3 do ~ 8 m. Dojazd drogą polną. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej, porośnięta olszyną. Działka położona przy granicy z gminą Radzanów. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne i pola uprawne. Suma oszacowania wynosi 2.600,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.950,00zł.
Rękojmia wynosi: 260,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 20,00zł.

 

11. Działka nr 388 o pow. 0,2100 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 8 m x ~ 227 m. Dojazd drogą nieutwardzoną. Teren płaski, działka porośnięta lasem. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty leśne. Suma oszacowania wynosi 9.800,00zł ,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.350,00zł.
Rękojmia wynosi: 980,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 74,00zł.

 

12. Działka nr 407 o pow. 0,2200 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 7 m x 326 m. Działka przylega do drogi powiatowej tj. dz. nr 210/1. Dojazd drogą nieutwardzoną. Teren płaski, działka porośnięta lasem. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty leśne. Suma oszacowania wynosi
8.100,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.075,00zł.
Rękojmia wynosi: 810,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 61,00zł.

 

W księdze wpisane ograniczone prawo rzeczowe.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KMP 32/11).     

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order