10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
09 czerwca 2021
Działki rolne położone w msc. Jadwigów, gm. Błędów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 9 czerwca 2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rejonowego w Grójcu  mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działek rolnych. Przedmiotem licytacji są nieruchomości rolne położone w miejscowości Jadwigów, (obręb 0021),  gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie   dla  których  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00025217/9. Działki:

 

1. Działka nr 38 – o powierzchni 2,4100 ha, oznaczona jako nieużytki (N – 0,06 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,14 ha) sady (S-RIIIa – 2,19 ha) i rowy (W- 0,02 ha), wąska działka o wydłużonym kształcie, wymiary ok. 37,2 m × 603 m, działka od strony południowej nieużytkowana rolniczo, dalej niewielkie zadrzewienie oraz staw. Na działce znajduje się 1000 szt. wiśni Łutówki w wieku ponad 25 lat.
Suma oszacowania wynosi 222 767,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 075,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 276,70zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1.671,00zł.

 

2. Działka nr 40 – o powierzchni 0,7300 ha, oznaczona jako grunty orne (RIIIa – 0,41 ha) sady (S-RIIIa – 0,18 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione (LzIV – 0,09 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,04 ha) i rowy (W- 0,01 ha), bardzo wąska, o wydłużonym kształcie, wymiary ok. 13,5 m × 573 m, działka w całości obsadzona drzewami śliwy  w wieku ponad 8 lat.
Suma oszacowania wynosi 72 539,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 404,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 253,90zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 545,00zł.

 

3. Działka nr 70 - o powierzchni 0,5400 ha, oznaczona jako sady ( S-RIIIa – 0,36 ha, S-IIIb – 0,13 ha, SIVa – 0,05 ha), bardzo wąska, o wydłużonym kształcie, wymiary ok. 13,4 m × 398 m, działka w całości obsadzona jabłoniami w wieku ponad 25 lat. Linia energetyczna wzdłuż północnej granicy.
Suma oszacowania wynosi 53 659,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 244,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 365,90zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 403,00zł.

 

4. Działka nr 186 – o powierzchni 0,1100 ha, oznaczona jako łąki trwałe (ŁIII – 0,07 ha, ŁIV – 0,04 ha), obszar podmokły, działkę przecina niewielki ciek wodny, działka nachylona w kierunku południowym. Działka  nieużytkowana rolniczo jedynie od strony północno wschodniej grunty zagospodarowane pod uprawy sadownicze.
Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   4 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  550,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 42,00zł.

 

5. Działka nr 192- o powierzchni 0,2100 ha oznaczona jako grunty zadrzewione i zakrzewione (LzIV – 0,0100 ha) oraz  łąki trwałe (|ŁIII – 0,0800 ha oraz |ŁIV – 0,1200 ha). Działka podmokła, od południowo-zachodniej strony przylega do cieku wodnego, nieużytkowana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 10 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 050,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 79,00zł.

 

6. Działki  nr 207 i 210  o łącznej pow. 0,14 ha w tym działka nr 207 o powierzchni 0,1300 ha oznaczona jako łąki trwałe, |ŁIII – 0,0600 ha oraz |ŁIV – 0,0700 ha. Działka podmokła, nieużytkowana rolniczo. Działka nr 210 - o powierzchni 0,0100 ha, oznaczona jako grunty zadrzewione i zakrzewione -LzIV, porośnięta krzewami i drzewami, nieużytkowana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 6 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   5 227,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  697,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 53,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 464/19).     

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order