10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Działki rolne położone w msc. Jakubów, gm. Stara Błotnica - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  7 grudnia 2022r. o godz. 12:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej  14   odbędzie się druga licytacja działek rolnych i leśnych. Przedmiotem licytacji są nieruchomości  rolne położone w miejscowości Jakubów, (obręb: 0006), gm. Stara Błotnica, powiat: białobrzeski, województwo: mazowieckie,   działki: nr 10, nr 24, nr 138, nr 156, nr 209, nr 388, nr 407,  dla których  Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA2G/00007759/5.   Działki:

1. Działka nr 209  o pow.  0,0700 ha. Działka narożna, w kształcie trójkąta, położona przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej. Na działce znajduje się  miejsce kultu religijnego –  murowana kapliczka. Działka nie jest ogrodzona, nie jest uprawiana, porośnięta trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa zagrodowa. Suma oszacowania wynosi 2.000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1.333,33zł.

Rękojmia wynosi:  200,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi:14,00zł.

2. Działka nr 138  o pow.  0,3300 ha. Kształt działki to wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 9 m x 343 m. Dojazd drogą gruntową, teren płaski. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej i nie jest uprawiana.   Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne. Suma oszacowania wynosi 6.000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    4.000,00zł.

Rękojmia wynosi:  600,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 40,00zł.

3. Działka nr 156  o pow.  0,4100 ha.Kształt działki wydłużony wielokąt o wymiarach ~ 14 m x 302 m. Działka przylega do drogi powiatowej tj. dz. nr 210/1. Działka nie jest uprawiana. Na działce znajduje się stanowisko słupowe. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne.  Suma oszacowania wynosi 8.000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    5.333,33zł.

Rękojmia wynosi:  800,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 54,00zł.

4. Działka nr 10  o pow.  0,1900 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 7 m x  ~ 327 m. Dojazd drogą polną. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej, porośnięta olszyną. Działka położona przy granicy z gminą Radzanów. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne  i pola uprawne. Suma oszacowania wynosi 2.600,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1.733,33zł.

Rękojmia wynosi:  260,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 18,00zł.

5. Działka nr 24  o pow.  0,1800 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o długości  ~ 276 m i szerokości od ~ 3 do ~ 8 m. Dojazd drogą polną.  Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej, porośnięta olszyną. Działka położona przy granicy z gminą Radzanów. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne  i pola uprawne. Suma oszacowania wynosi 2.600,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1.733,33zł.

Rękojmia wynosi:  260,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 18,00zł.

6. Działka nr 388  o pow.  0,2100 ha.  Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 8 m x ~ 227 m. Dojazd drogą nieutwardzoną. Teren płaski, działka porosnięta lasem. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty leśne. Suma oszacowania wynosi 9.800,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    6.533,33zł.

Rękojmia wynosi:  980,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 66,00zł.

7. Działka nr 407  o pow.  0,2200 ha.Kształt działki wydłużony czworokąt  o wymiarach ~ 7 m x 326 m. Działka przylega do drogi powiatowej tj. dz. nr 210/1. Dojazd drogą nieutwardzoną. Teren płaski, działka porosnięta lasem.  Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty leśne. Suma oszacowania wynosi 8.100,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    5.400,00zł.

Rękojmia wynosi:  810,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 54,00zł.

Właściciel nieruchomości: Stanisław Pałczyński. W księdze wpisane jest ograniczone  prawo rzeczowe jednak "dożywotnik" nie żyje. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.  Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie  35 16001462 1853 6337 6000 0007 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KMP 32/11).

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order