10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
01 września 2021
Informacja w sprawie wydawania zaświadczeń w sprawach alimentacyjnych

Wnioski o wydanie zaświadczeń do spraw alimentacyjnych, (fundusz alimentacyjny, zasiłki, stypendia) można składać drogą pocztową jak również wypełniony, podpisany
i zeskanowany wniosek, ( może też być zdjęcie) można przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: grojec1@komornik.pl .

Druk wniosku do pobrania i wydrukowania w zakładce wnioski.

Wypełniony i podpisany wniosek, (ze wskazaniem do jakiego celu ma być wydane zaświadczenie i gdzie ma być przesłane), można przesłać pocztą, zeskanować i przesłać na adres: grojec1@komornik.pl lub złożyć w kancelarii. We wniosku należy podać sygnaturę akt KMP……/….., na którą należy się powoływać we wszystkich pismach i kontakcie z kancelarią komornika.

Stosownie do art. 136. § 1.w zw. z art. 13§2 kpc ma Pan(i) obowiązek zawiadamiać komornika o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jednocześnie należy zawiadomić pisemnie komornika komornika o każdej bezpośrednio dokonanej przez dłużnika wpłacie.

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order