10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
28 października 2020
Informacje o przyjmowaniu interesantów, wpłatach oraz kontakcie z komornikiem w związku ze stanem epidemii
  1. Z uwagi na panującą epidemię dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

  2. Czas przyjmowania interesanta powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i być jak najkrótszy.

  3. Obowiązkowe są maski.

  4. Nie są udostępniane długopisy oraz inne materiały biurowe.

  5. Nie sprawdzamy prawidłowości składanych pism. 

  6. Brak możliwości sporządzania pism w kancelarii.

  7. Kontakt z komornikiem i pracownikami możliwy jest telefonicznie bądź też drogą mailową, (skan podpisanego pisma). Możliwe jest przesłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego.

  8. Sprawy niecierpiące zwłoki proszę zgłaszać w wyżej wymieniony sposób i wówczas osoba taka zostanie przyjęta.

  9. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii komornika.

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order