10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 września 2022
Licytacja mebli

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że 7 września 2022r. o godz. 10:00 w w msc. Kotorydz przy ul. Leszowej 9, 05-555 Tarczyn, woj.mazowieckie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości :
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                              Ilość         Wartość szacunkowa            Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Komoda drewniana z drzwiami

przeszklonymi o wym. ok.1,8m x 1m                     1 [szt.]               2 000,00                             1 000,00

 

2. Kredens drewniany o wym. ok. 2m x 2m          1 [szt.]               5 000,00                             2 500,00

 

3. Witryna drewniana z szufladami

o wym. ok. 1,8m x 1m                                               1 [szt.]               2 000,00                             1 000,00

 

4. Stolik pod telewizor drewniany,

ręcznie robiony                                                          1 [szt.]               1 000,00                                500,00

 

 

5. Drewniana półka na wino o wys. ok. 1,8m        1 [szt.]               1 500,00                                750,00

 

6. Szafa drewniana z dolną półką i pawlaczem

o wym. ok. 2,5m x 1,5m                                            1 [szt.]               5 000,00                            2 500,00

 

7. Witryna drewniana o wym ok.1,1m x 1,5m       1 [szt.]               2 000,00                            1 000,00

 

8. Szafka łazienkowa drewniana pod umywalkę

o wym ok. 2,2m x 1m z 8 szufladami po bokach  1 [szt.]               1 500,00                               750,00
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania jeżeli kwota oszacowania przekracza 5 tys. zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika:
BNP Paribas 35 16001462 1853 6337 6000 0007 w gotówce. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art.5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Więcej na: www.komornik-grojec.pl
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Kmp 5/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order