10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
04 kwietnia 2023
LICYTACJA ODWOŁANA !!! Samochód ciężarowy IVECO/AS MOTORS DAILY 35C14 HPI - I licytacja

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że 4 kwietnia 2023r. o godz. 9:30 w msc. Gościeńczyce 7A, gmina Grójec, woj. mazowieckie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

 

Lp. Nazwa ruchomości                                              Ilość         Wartość szacunkowa            Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________________
1. Samochód ciężarowy IVECO/AS                         1 [szt.]              19 900,00                             14 925,00

MOTORSDAILY 35C14 HPI - skrzynia

nr rej. WPI5PN7, VIN ZCFC35A2065591883,

rok produkcji2006, poj. 2998 cm.               
_____________________________________________________________________________________________________________

 

**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 2.100,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska SA nr: 35 16001462 1853 6337 6000 0007 lub w gotówce. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

wiecej na: www.komornik-grojec.pl

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 841/18

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order