Licytacje nieruchomości
LISTOPAD


 21 listopada 2018 


 21 listopada 2018 


 21 listopada 2018 


 21 listopada 2018 


 21 listopada 2018 


GRUDZIEŃ


 12 grudnia 2018 


 12 grudnia 2018 


 12 grudnia 2018 


 12 grudnia 2018 


 12 grudnia 2018 


UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "OLX.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl i stronie kancelarii www.komornik-grojec.pl. W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.