Licytacje nieruchomości
GRUDZIEŃ


 13 grudnia 2017 


 13 grudnia 2017 


 13 grudnia 2017 


 13 grudnia 2017 


 13 grudnia 2017 


LUTY


 7 lutego 2018 


 7 lutego 2018 


UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "OLX.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl i stronie kancelarii www.komornik-grojec.pl. W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.