10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
14 września 2021
Nieruchomość położona w msc. Świętochów, gm. Tarczyn - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 14 września 2022r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej  14  w sali nr IV  odbędzie się druga licytacja domu o pow. 279 m.kw. z działką o pow. 0,9778 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona przy ul. Warszawskiej 14 w msc. Świętochów, (obręb 0034), gm. Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, działki nr ew. 128/2, 129/5 i 221 o łącznej powierzchni 0,9778 ha zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym z 2008 roku wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 279,45 m.kw. Nieruchomość jest ogrodzona, dojazd droga asfaltową gminną. Nr księgi wieczystej RA1G/00063147/5. Działka nr 221 wpisana została do księgi wieczystej nr RA1G/00101450/1 - została zbyta po jej zajęciu. Stosownie do art.930 Kodeksu postępowania cywilnego rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne.
Suma oszacowania wynosi 965.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 643.333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96.500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 6.434,00zł. Dla nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Rękojmię można uiścić na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank 35 16001462 1853 6337 6000 0007 lub w gotówce. Rękojmia może być również  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na   www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 54/11).    

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order