10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
09 maja 2024
Nieruchomość w zabudowie szeregowej o pow. 185,69m2, położona przy ul. Malinowej, msc. Szczęsna, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/   rozpocznie się 9 maja 2024 roku o godz. 9:00 , a zakończy 16 maja 2024 roku o godz. 9:00 pierwsza licytacja domu mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym w zabudowie szeregowej o pow. 185,69m2. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. Grójec, woj. mazowieckie. Działka 54/11 (obręb 0033) o powierzchni 0,0703 ha (703m2) zabudowana niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 185,69m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00067413/9 wraz z udziałem 1/16 prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA1G/00067410/8 działki 54/8 o pow. 0,0609 ha stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Budynek mieszkalny  o jednej i pół kondygnacji nadziemnej.  Dach budynku dwuspadowy kryty blachą trapezową z izolacją z wełny mineralnej. Elewacja, styropian 10 cm. tynk cienkowarstwowy. Na II kondygnacji dwa balkony, balustrady drewniane. Wrota do garażu podnoszone  metalowe. Instalacje: woda ze studni głębinowej znajdującej się na sąsiedniej działce z rozprowadzeniem w budynku  bez baterii, instalacja elektryczna  rozprowadzona  bez osprzętu, skrzynka w ścianie budynku-brak podłączenia. Instalacja centralnego ogrzewania  z rozprowadzeniem bez kaloryferów- przygotowana do ogrzewania z pieca gazowego. W budynku wykonane jest podejście do przyłącza gazowego- brak przyłącza do sieci w  ul. Malinowej. Kanalizacja wykonana w budynku z przyłączem do oczyszczalni ścieków,  przyłącze zostało odcięte. Kominy murowane z cegły - komin spalinowy wpuszczony z blachy kwasoodpornej. Posadzki szlichta betonowa, ściany tynk, szpachla, stolarka okienna i drzwi balkonowe pcv. Osiedle budynków ogrodzone - bez bramy wjazdowej.  Budynek wykończony w 2007r.  Zestawienie pomieszczeń budynku – parter– wiatrołap, przedpokój – komunikacja, wc, 3 pokoje, kuchnia i garaż; poddasze – przedpokój – komunikacja, 4 pokoje, łazienka z wc, dwa balkony.

 

Suma oszacowania wynosi 480 425,00 zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 318,75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 042,50zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 604,00zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy  kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 6 maja 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.  Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.    W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych. Licytacja odbywa się w formie elektronicznej. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Adres licytacji:
https://elicytacje.komornik.pl/items/19896


(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 158/21).
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order