Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

30 listopada 2021
OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
30 listopada 2021
OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

Aktualności

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 10 lutego  2021r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 odbędzie się pierwsza licytacja niezamieszkałego lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,50 m2, położony na pierwszym piętrze, przy ul. Topolowej 17/15 w msc. Pawłowice, gm. Tarczyn pow. piaseczyński, woj. mazowieckie, dla którego  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00066712/8 wraz z udziałem 457/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w działce gruntu nr 3/1 o powierzchni 0,2609 ha dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KW RA1G/00063962/4. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 22,50  m2.
Suma oszacowania  nieruchomości wynosi 208 000,00 zł, zaś udziałów odpowiednio 1/2 części nieruchomości - 104.000,00zł.  Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  łącznie za udziały 156 000,00 zł.  zaś udziałów odpowiednio  1/2 części nieruchomości 78 000,00zł.
Licytacja obejmuje całą nieruchomość jednak  licytowane będą udziały po 1/2 części nieruchomości stanowiących współwłasność  dłużników. Najniższe postąpienie w licytacji udziału 1/2 części wynosi 780,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 1/2 części nieruchomości 10.400,00zł przestępując do licytacji całej nieruchomości rękojmia wynosi 20.800,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.  (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  1226/17).   


 

 

Niezamieszkały lokal mieszkalny w msc. Pawłowice, 
gm. Tarczyn
10 lutego 2021
30 listopada 2021
OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
30 listopada 2021
OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz