Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 listopada 2021
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
24 listopada 2021
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

Aktualności / BLOG

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 21 października 2020r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się druga licytacja udziału w nieruchomości Przedmiotem licytacji będzie udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kadłubek Nowy, (obręb – 0008) gm. Stara Błotnica, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie, składająca się z działek o łącznej powierzchni 2,2500 ha oznaczonych w ewidencji gruntów nr 96 o powierzchni 0,8000 ha i nr 98 o powierzchni 1,4500 ha, w tym działka nr 96 zabudowana budynkiem mieszkalnym letniskowym o powierzchni zabudowy 50,00 m kw. o 1-kondygnacji podziemnej murowanej i 1,5-kondygnacji nadziemnej o konstrukcji drewnianej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00007926/7. Istnieje rozbieżność w numeracji działek w księdze wieczystej i wypisie z rejestru gruntów działka nr 98 odpowiada działce 403, działka nr 96 odpowiada działce 405/3. W „Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica działki położone są na terenie o dominującej funkcji letniskowo/wypoczynkowo/rekreacyjnej, wskazany do zainwestowania sportowo-rekreacyjnego.

Suma oszacowania wynosi 89 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 666,66 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 597,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 950,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 5/17).

Udział 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w msc. Kadłubek Nowy, gm. Stara Błotnica
21 października 2020
24 listopada 2021
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
24 listopada 2021
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert